De Phoenix††††††††††††††††

Praktijk voor Natuurgeneeskunde en Gedragstherapie† op basis van Kinesiologie

Amalgaam

 

In de geneeskunde is het specialisme tandheelkunde het vakgebied dat het meeste gebruik maakt van lichaamsvreemde stoffen. Eťn van deze stoffen is het vulmiddel amalgaam. Het grootste gedeelte ervan bestaat uit kwik (50 %). De rest wordt ingenomen door de metalen koper, zink, zilver en tin. Al vanaf de invoering van dit materiaal in de tandheelkunde in 1829 is kwik ervan verdacht geweest de gezondheid te schaden. In de twintiger jaren heeft de chemicus Stock er felle kritiek op geuit. Nooit is het echter tot een verbod gekomen, simpelweg omdat het materiaal technisch voldeed, de literatuur erover geen houvast gaf en er geen goede alternatieven voorhanden waren.

 

De amalgaam problematiek speelt zich in alle landen af. De laatste jaren zijn in Nederland, als gevolg van de milieu bewuste motieven maatregelen genomen die wijzen op het gevaar van amalgaam. De tandartsen is de plicht opgelegd een filter in de praktijk in te bouwen, zodat er geen amalgaam meer in het milieu kan komen.

 

Kwik, een neurotoxisch gif.

Reeds lang is bekend dat het metaal kwik een neurotoxisch gif is dat verlammingsverschijnselen kan veroorzaken.

De laatste jaren is de hoeveelheid literatuur die wijst op de gevaren van amalgaam drastisch toegenomen. Dit in combinatie met de vele patiŽnten die hun klachten zien verminderen of verdwijnen na amalgaam verwijdering, geeft reden genoeg om amalgaam als oorzaak te zien van vele ziektesymptomen.

 

Het aantonen van amalgaambelasting.

Diagnostieken als Electro-Acupunctuur, Kinesiologie of de Vega test zijn in staat om aan te tonen dat er een amalgaambelasting aanwezig is. En onderzoeksresultaten uit vele praktijken geven aan dat tien tot twintig procent van de patiŽnten een amalgaambelasting heeft. Deze belasting met amalgaam kan een hoofdrol spelen of mede een oorzaak zijn van vele klachten.

 

Een batterij in de mond.

De reden dat kwik een schadelijke werking kan uitoefenen is gelegen in het feit dat in de mond een batterij aanwezig is. Immers, in amalgaam zitten vijf verschillende metalen en in de mond is speeksel dat als electrolyt functioneert. Hiermee is aan alle voorwaarden voldaan voor batterijvorming. Een gevolg hiervan is corrosie, die in de mond goed zichtbaar is. Hierdoor komt een kwik-ionen transport op gang en deze ionen zetten zich vast in het bindweefsel en binden zich aan eiwitten. Dit leidt tot een verslakking van dit weefsel. De organen gaan minder goed functioneren. Een vorm van vergiftiging dus!

Een ander gevolg van de batterijwerking is de zogenaamde amalgaam tatoeages, donkere vlekken in het slijmvlies van de mond, meestal in de buurt van de tanden en kiezen. Dit komt bij ongeveer acht procent van de patiŽnten voor en is een aanwijzing voor elektrische activiteit.††

 

Kwikverdamping.

Behalve batterijvorming, speelt ook verdamping een rol. Kwik verdampt al bij kamertemperatuur. Dus in de mond waar de temperatuur veel hoger is, is de verdamping sterker. De kwikatomen die hierbij ontstaan, hebben een grote affiniteit tot de hersenen en zenuwweefsel. Gebleken is ook dat kauwgom kauwen een sterke kwikverdamping in de mond opbouwt.

 

Fluor, ook negatief.

Het fluoride dat via tandpasta, mondspoelingen en tabletjes een grote rol speelt in de tandheelkunde, lost door zijn zure pH kwik uit het amalgaam op. Een reden om fluoride kritisch te bekijken en niet alleen af te gaan op de glazuurversterkende werking die het heeft.

Zure dranken spelen een rol en versterken de batterijvorming. Een vergelijking met de accu dringt zich op.

 

Kwik en darm en nieren.

Gebleken is ook dat tussen kwik en darm een sterke affiniteit bestaat. Ziekten als colitis en de ziekte ven Crohn reageren goed op amalgaam verwijdering en kwikontgiftiging. Bij een kwikintoxicatie ontstaat er in de darm een dysbiose, een verstoring van het natuurlijke, bacteriŽle evenwicht. Zo kan gemakkelijk een schimmelinfectie zich ontwikkelen. Recent is aangetoond dat darmbacteriŽn in zo'n situatie bovendien resistent kunnen worden tegen antibiotica.

Ook heeft kwik een sterke binding met de nieren. PatiŽnten met blaas en nierafwijkingen, die een chronisch karakter hebben, dienen rekening te houden met een amalgaamproblematiek.

 

Kwikbelasting via de moeder.

Bij onderzoek blijkt nogal eens dat kleine kinderen die geen enkele amalgaamvulling hebben toch een amalgaambelasting vertonen. In zo'n situatie is de moeder met kwik belast en heeft het kwik via de placenta het kind kunnen bereiken.

 

Effect kwik op het immuunsysteem.

Een heel andere factor, die we niet over het hoofd mogen zien, is het feit dat door kwik het immuunsysteem verzwakt wordt. Hierdoor wordt de weerstand minder en kunnen mensen vatbaar worden voor invloeden van buitenaf, zoals virussen, bacteriŽn of milieu invloeden. Omdat bij ieder individu het weerstandsniveau verschillend is, is het logisch dat ook veel mensen zonder amalgaambelasting door het leven gaan.

 

Tandartsen en assistenten lopen zeer veel risico's. De waarde die voor kwik geldt, wordt in de praktijkkamer in veel gevallen sterk overschreden. Er moet echter duidelijk gesteld worden dat het kwik een medisch en niet een tandheelkundig probleem is. Tandartsen dienen te beseffen dat niet alleen de mond maar het hele lichaam behandeld wordt via de tanden.

Iedere tand en kies heeft een relatie tot bepaalde organen en meridianen Bij tandartsen geeft echter de goede technische aspecten nog steeds de doorslag.

 

Het klachtenpatroon van de patiŽnt kan veelzijdig zijn. In het algemeen worden drie aanknopingspunten gevonden:

 

†† ē†† beÔnvloeding van de geestelijke gesteldheid: geheugenstoornissen, gedachteverlies,

concentratiestoornissen en depressies

†† ē† orgaanstoornissen: met name van darmen, nieren en hersenen

†† ē†† huidafwijkingen

 

De therapie.

Ten aanzien van de therapie is de intensiteit doorslaggevend voor wat betreft amalgaamverwijdering. Daarnaast is ontgiftiging van het lichaam vereist. Hiervoor zijn homeopathie, acupunctuur en vitamine suppletie de aangewezen methodieken.

Drainagemiddelen als Solidago en Berberis zijn naast Vit. C, selenium en zink onontbeerlijk.

Ik raad jullie aan dit te laten doen door VEGA tandartsen die gespecialiseerd zijn in amalgaam verwijdering.

 

 

 

Terug naar cliŽnteninformatie

 

††††††††††††††††††††††