De Phoenix

Praktijk voor Natuurgeneeskunde en Gedragstherapie† op basis van Kinesiologie

Allergie Medisch bekeken

 

ALLERGIE

 

Een allergie heeft te maken met een minder goede werking van het afweersysteem.

Het woord allergie slaat alleen op deze reactie. Bij een intole≠rantie is het immuunsysteem niet betrokken, waardoor deze reacties lange tijd ontkend werden.

 

Basisdefinitie voor allergie en intolerantie:

Een onplezierige reactie op een stof, specifiek voor die stof, anders dan de normale reactie en eigen aan de persoon in kwestie.

 

(Voor een meer uitgebreide medische uitleg over hoe een allergie verloopt, verwijs ik naar de vele boeken die over dit onderwerp geschreven zijn.)

 

FASEN

 

Bij allergieŽn gaat het meestal om eiwitten of eiwit-achtige verbindingen.

Het lichaam kan dan deze stoffen niet adequaat verwerken.

Dat geeft reacties. Deze reacties kennen drie fasen:

 

alarmfase: bijvoorbeeld braken, zwellingen, kloppingen, zweten; reacties meestal binnen 2†† uur na inname;

reactie wordt in de tijd verschoven: dezelfde reacties als bij punt 1, maar ook hoofdpijn, opgezette buik, moe≠heid; reacties tot 48 uur na inname;

uitputtingsfase: geeft ziekteverschijnselen zoals hoofd≠pijn, rugpijn, oorsuizing, vaginale afscheiding en vele andere; reacties na langdurig gebruik.

 

Bij de oorzaken van allergieŽn speelt erfelijkheid een belang≠rijke rol.

Dat wil zeggen dat de gevoeligheid latent aanwezig kan zijn.

Deze latente gevoeligheid zal bij activering een allergie veroorzaken.

Naast erfelijke factoren is het duidelijk dat er steeds meer gevoelige kinderen geboren worden. De meningen over de oorza≠ken lopen hierover uiteen.

 

Mogelijke oorzaken zijn:

 overmatig gebruik van suiker;

 overmatig gebruik van antibiotica;

 chemische toevoegingen aan voeding;

 gebreken vwb vitaminen, mineralen, sporenelementen in de voeding

 milieu vervuiling.

 Vaccinaties

 

INTOLERANTIE

 

Gelijksoortige reacties komen ook voor als het immuunsysteem verzwakt is. Bepaalde voedingsmiddelen koppelen zich aan eiwitten en het lichaam heeft dan een onvermogen door de verzwakking van het immuunsysteem om de stof goed te verwer≠ken.

Dit komt vooral voor als men een product te vaak of in te grote hoeveelheden eet. Dit noemen we intolerantie.

Dit kan optreden bij suiker, kleurstoffen, tarwe, zuivel en alle andere stoffen die we regelmatig tot ons nemen.

 

GEMASKEERDE ALLERGIE

 

AllergieŽn en intoleranties in de acute fase herkennen we meestal wel, maar fase twee en drie worden meestal niet als zodanig herkend.

 

In fase twee en drie is het immuunsysteem in een soort impasse geraakt (overstimulering) en kan niet meer direct reageren. We herkennen in deze fase de gevolgen daarom ook niet als een aller≠gische reactie. We noemen dit een gemaskeerde allergie (verbor≠gen allergie). Bijvoorbeeld iemand die iedere dag kaas eet en geen duidelijke reacties hierop vertoont (zoals be≠nauwdheid of jeuk) maar de persoon in kwestie lijdt wel aan hoofd≠pijn of lage rug≠pijn. Bij onthouding van kaas langer dan 7 weken kunnen de klachten verdwijnen of treedt er een aanzienlijke verbetering op.

Een verdacht voedingsmiddel geeft aanvankelijk een kick, een prettig gevoel, dat zakt af na verloop van tijd en men ver≠langt weer naar dezelfde stof. Op den duur ontstaat een verslavingsbeeld waarbij de consumptie van de stof toeneemt om zich prettig te voelen (bijvoorbeeld alcohol, tarwe, tabak en koffie).

 

Uiteindelijk ontstaan chronische klachten.

Bij onthouding van de verdachte stof kan een hyperactieve fase ontstaan (afkickverschijnselen).

Het grote probleem is dat klachten soms pas helemaal verdwij≠nen als alle producten waar iemand op reageert geŽlimineerd worden. Zo lijkt een behandeling of dieet geen resultaat te hebben, omdat die persoon nog steeds in aanraking komt met een stof waar hij/zij gevoelig voor is (bijvoorbeeld parfum/after≠shave).

 

Terug naar cliŽnteninformatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het immuunsysteem waar vele stressoren invloed op uitoefenen, kan worden opgevat als een vat wat overloopt.