De Phoenix                

Praktijk voor Natuurgeneeskunde en Gedragstherapie  op basis van Kinesiologie

Babyvoeding en allergie

Bij baby's met een gevoeligheid in aanleg zijn een aantal tips te geven wat betreft de voeding.

De belangrijkste hiervan is de borstvoeding. In borstvoeding zitten zoveel natuurlijke afweerversterkende stoffen, daar kan geen fles tegenop!

Dat het voor een moeder niet makkelijk is om een dieet te volgen, snap ik ook, tenslotte voelt zij niet zelf de klachten, maar haar kind.

Om hulp, advies en steun te krijgen om de borstvoeding vol te kunnen houden kun je je het beste wenden tot borstvoedingsorganisaties zoals borstvoeding natuurlijk en La leche League. Deze organisaties worden geleid door vrouwen die zelf langdurig borstvoeding hebben gegeven en de kennis en kunde hebben om vrouwen vakkundig en verantwoord te helpen. Helaas merk ik dat consultatie bureaus niet altijd over de noodzakelijke kennis beschikken. Schroom dus niet om hulp te vragen, je zult er blij mee zijn!

 

Het meest ideale is als tot 6 maanden de baby alleen borstvoeding krijgt, en pas daarna begonnen wordt met bijvoeding, waarbij de borstvoeding de basis blijft.

Het blijkt uit de praktijk, dat hoe langer een baby met gevoeligheden borstvoeding krijgt hoe groter de kans is op snelle verbetering van de klachten.

Bovendien is er bij een sterk allergisch kind vaak geen goed alternatief voorhanden.

De bekende allergeen-arme flesvoeding is weliswaar allergeen-arm maar niet allergeen-vrij.

Dit betekent dat in extreme gevallen ouders over moeten schakelen op de dure allergeen-vrije voeding, die alleen vergoed wordt als hij door een arts wordt voorgeschreven. En helaas komt een “gewonen huilbaby” daar niet altijd voor in aanmerking.

 

Er zijn een aantal richtlijnen te geven bij gevoelige baby's:

 

· Als tijdens de zwangerschap al bekend is dat het kind een risico heeft om allergische reacties te vertonen, kan een rotatie dieet uitkomst bieden. Risico betekent in dit geval: één of meer kinderen in het gezin met allergische klachten, één of beide ouders met allergie, of kinderen van zussen of broers met allergische klachten.

· Ondersteuning van de moeder tijdens de zwangerschap met suppletie. Denk hierbij vooral aan de vetzuren zoals CLA van euronutri

· Geen glucose geven na de geboorte, de borstvoeding komt hierdoor minder snel op gang en als eerste wordt er al een lading suikerwater gegeven bij een spijsverteringssysteem dat nog niet eens op gang is.

· Alert zijn op klachten die kunnen wijzen op een allergie of gevoeligheid. Je kunt als ouder hiervoor een voedseldagboek bijhouden. Meestal beginnen de klachten niet meteen na de bevalling, vaker komen de klachten pas duidelijk naar voren na 5 tot 10 dagen. Soms komen klachten ook pas na de eerste DKTP prik duidelijk tot uiting.

· Zo laat mogelijk beginnen met bijvoeding, in borstvoeding zit alles wat een kind nodig heeft tot minimaal een jaar. De samenstelling ervan verandert met het kind mee.

 

De introductie van voeding kan volgens een lijst gedaan worden waarin de minst allergene producten als eerste worden gegeven en de sterke allergenen pas na lange tijd. De richtlijnen hiervoor zijn :

 

· Geef alleen zuivere, pure voedingsmiddelen zoveel mogelijk zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

· Introduceer geen nieuwe voedingsmiddelen in situaties waarin de waarnemingen onduidelijk zijn, zoals na vaccinatie, bij ziekte, of bij duidelijke allergische verschijnselen.

· Introduceer maar één voedingsmiddel tegelijk. Geef dit gedurende drie opeenvolgende dagen, naast de andere voeding die wel verdragen wordt.

· Introduceer het voedingsmiddel in opklimmende hoeveelheid, d.w.z.:

1e dag: halve eetlepel

2e dag: 1 eetlepel

3e dag: 2 eetlepels

· Houd zorgvuldig een voedseldagboek bij.

· Probeer de voedingsmiddelen die wel verdragen worden zoveel mogelijk te variëren.

· Geef geen nieuw voedingsmiddel in de 7 dagen na reactie op een ander voedingsmiddel.

 

 

Vereniging borstvoeding natuurlijk: 

http://www.borstvoedingnatuurlijk.nl/

 

Wegwijs borstvoeding:

http://www.wegwijsborstvoeding.be/paginas/Links.html

 

La leche league:

http://www.lalecheleague.nl/