De Phoenix††††††††††††††††

Praktijk voor Natuurgeneeskunde en Gedragstherapie† op basis van Kinesiologie

Candidiasis

(de gistcel candida albicans)

 

Candida albicans is een gistcel die van nature in het menselijk lichaam voorkomt en leeft van dood weefsel (saprofiet) . De cel geeft geen problemen zolang hij normaal kan functione≠ren en onder controle staat van het afweersysteem en de darm≠flora.

 

Als gevolg van ecologische veranderingen in het inwendige milieu kan de darmflora degenereren en verzwakt de afweer. De gistcel candida albicans† gaat zich dan in het lichaam ver≠meerderen met name in de dikke darm, raakt pathogeen (ziektever≠wekkend) en verandert in een schimmel die ook levend weefsel nodig heeft om zich staande te houden.

De schimmelkolonie produceert bovendien toxinen, die in het bloed terecht komen, zodat ook andere weefsels van het maag-darmstelsel of de vagina kunnen worden aangetast.

 

Dit leidt tot klachten zoals:

 

moeheid

chronische diarree

blaasontsteking

astma

migraine

depressie

huidproblemen

menstruele klachten (uiteraard bij vrouwen)

 

De candida albicans† kan regelmatig terugkerende infecties veroorzaken en op lange termijn de oorzaak worden van ernstige infectieverschijnselen.

 

De candida albicans† schimmel produceert minimaal 79 verschillende chemische substanties, welke als allergenen kunnen worden aangemerkt.

Op lange termijn zal het immuunsysteem van een candida albicans† patiŽnt totaal ontregeld raken en het aantal allergenen zal daardoor toenemen. Vervelend genoeg kan dit resulteren in steeds wisselende allergieŽn.

 

Een totaal verzwakte afweer, auto immuun ziektes en allergieŽn kunnen het gevolg zijn!

 

De reguliere geneeskunde kent wel het bestaan van uitwendige schimmels en de schimmelvorming in het maag-darmkanaal en de vagina, maar is vaak nog onvoldoende op de hoogte van de beÔnvloeding en mogelijke uitzaaiingen in andere weefsels. Het gevolg is dat candidiasis patiŽnten vaak geen begrip ondervin≠den voor hun klachten en evenmin de juiste behandeling.

 

In de reguliere gezondheidszorg wordt gebruik gemaakt van nystatine en ketoconazol.

Nystatine is niet altijd effectief tegen schimmels die voorko≠men in het maag-darmkanaal, de mond, de vagina en op de huid. Deze stof kan niet opgenomen worden in de bloedbaan en werkt dus alleen lokaal.

Ketoconazol blijkt wel in het hele lichaam te werken, maar is nogal giftig. Wanneer deze stof gebruikt, wordt is de arts "verplicht" maandelijks bloedtesten af te nemen, ter controle van de leverfunctie.

 

Candidiasis is vaak de oorzaak van allergische reacties en als de candidiasis is opgeheven verdwijnen de allergische klachten.

 

Daarom is het van belang bij allergieŽn eerst uit te zoeken of het lichaam een candida overgroei heeft!

 

 

 

 

 

Terug naar cliŽnteninformatie