De Phoenix                

Praktijk voor Natuurgeneeskunde en Gedragstherapie  op basis van Kinesiologie

 

Achtergrond informatie Vaccinaties

Directe reacties als gevolg van vaccinatie

 

· Grote, rode, hete zwelling op de plaats van de injectie.

· Vochtzwelling,(oedeem).

· Netelroos.

· Hoge koorts, in USA is dit een contra indicatie voor verdere vaccinatie.

· Overgeven, diarree, gewichtsverlies of stilstand.

· Verkoudheid, neusloop, hoesten, bronchitis, long- en oorontsteking.

 

Er ontstaat een beeld van kinderen die nooit meer helemaal gezond zijn na vaccinatie.

Bleek, donkere kringen onder de ogen, snel moe, verminderde eetlust, enz.

 

Overige klachten die je tegen kunt komen:

· Abnormaal schreeuwen of constant huilen. Het kan dagen duren met tussenpozen van diepe slaap (let op de gevaren voor wiegendood hierbij). In de USA is dit een absolute contra indicatie voor verdere vaccinatie, in Nederland wordt het gebagatelliseerd. Baby's kunnen helaas niet vertellen

· wat ze voelen. Oudere kinderen gaven na de vaccinatie aan dat ze onhoudbare hoofdpijnen hadden.

· Collaps of shock-episodes. Dit is een toestand  waarin de baby verslapt en nauwelijks meer reageert. Het kind wordt grauw en soms blauw om de mond. De ademhaling is heel zwak. Enkele baby's die stierven, hadden enkele dagen hiervoor deze verschijnselen.

· Buitengewone slaperigheid. Een diepe verdoofde slaap waaruit het kind moeilijk te wekken is

· Stuiptrekkingen of epileptische aanvallen. Deze kunnen echter variëren waardoor ze moeilijk te herkennen zijn

· Verlies van spiercontrole of verlamming. Dit kan tijdelijk, maar ook blijvend optreden.

· Hersenvliesontsteking.

· Normaal komt een ziekte als kinkhoest via de luchtwegen binnen en geeft hier ontstekingen. Doordat het vaccin direct in de bloedbaan wordt gespoten, kan het ontstekingen geven op andere gebieden.

· Diabetes en hypoglykemie.

· Het Kinkhoest toxine verlaagt (zoals bij proefdieren aangetoond) het bloedsuikergehalte.

· Dood en "wiegendood". Dit was de eerste bijwerking van het vaccin dat werd beschreven (al in 1933!!!): onverklaarbaar overlijden binnen enkele uren na toediening van de vaccinatie. Nadien zijn er nog meer gevallen beschreven. Maar wat als de baby binnen enkele dagen na vaccinatie sterft?

 

Schade op langere termijn

· Ernstige, neurologische schade. Bekend is dat de kinkhoest- bacterie speciaal op de hersenen en het centrale zenuwstelsel inwerkt. Gevolgen kunnen zijn: epilepsie, verlamming, blindheid, doofheid, gedragsstoornissen.

· Leermoeilijkheden, ADHD en hyperactiviteit.

· Allergieën, uiteraard stimuleert het vaccin de activiteit van het afweersysteem van het lichaam, bijv. de productie van IgE anti-lichamen welke allergische reacties op gang kunnen brengen.

 

Homeopathie en aromatherapie

In de homeopathie beschikt men over middelen die de schadelijke gevolgen van vaccinatie kunnen opheffen, uiteraard met uitzondering van blijvende toegediende beschadiging zoals bijvoorbeeld hersenbeschadiging.

Hiervoor wordt het vaccin in gepotentieerde vorm (nosodentherapie) toegediend in oplopende potenties.

Het feit dat na toediening van een gehomeopatiseerde DKTP vele klachten bij kinderen verminderden of geheel verdwenen, geeft stof tot nadenken over de schadelijkheid van het vaccin.

Naast homeopathie is het ook mogelijk om met behulp van aromatherapie een detoxificatie te maken van het vaccin. Uiteraard uittesten hoe lang en hoeveel het gegeven moet worden.

 

Wat zijn de alternatieven naast het normale vaccinatiesysteem?

1. Later beginnen met vaccineren, liefst als het kind kan praten en reacties kan beschrijven.

2. Het “normale” vaccinatieschema volgen, echter een homeopathische verdunning inzetten vóór en na vaccinatie onder begeleiding van een homeopaat.

3. Géén BMR vaccinatie geven.

4. In plaats van DKTP de DTP (dus zonder kinkhoest) geven.

5. Alleen het polio-vaccin geven, bij voorkeur via de mond.

6. Geen enkele vaccinatie geven. In plaats hiervan de natuurlijke afweer versterken door gezonde voeding, homeopathie, natuurgeneeskunde en bovenal zorg, liefde en aandacht. Dit werkt misschien nog wel het meest versterkend voor het afweersysteem!

 

De vereniging Kritisch Prikken zet zich enorm in voor het geven van informatie aan ouders en artsen.

Meer informatie over dit onderwerp alsmede homeopathisch werkende artsen of therapeuten die hier ervaring mee hebben is op te vragen bij:

 

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken

Secr. Leutherhoekweg 25

6171 RW Stein

Tel 046-4337859