De Phoenix

Praktijk voor Natuurgeneeskunde en Gedragstherapie  op basis van Kinesiologie

Technische Informatie over Kinesiologie

 

Een spierbeweging vindt plaats door overbrenging van een zenuwprikkel. Deze prikkels ontstaan

in ruggenmerg en hersenen.

Een psychische of emotionele belasting zal vanuit de hersenen de spierkracht beïnvloeden,

veelal uitmondend in krachtsvermindering.

Een normale spier zal de druk van een hand kunnen weerstaan. Deze bedraagt gemiddeld

2,5 kilo. Is de spier zwak, dan zal men de hand gemakkelijk kunnen wegdrukken. Hiervan wordt gebruik gemaakt bij de spiertesten bij de toegepaste kinesiologie.
Een spier wordt zwak wanneer men uit balans is. Om inzicht te kunnen krijgen delen we in de kinesiologie die onbalansen
op in de volgende onderdelen:

 

        Chemisch (voeding, hormonen, stofwisseling enz.)

 

        Structureel (je skelet enz.)

 

        Emotioneel (alles wat je meemaakt en mee hebt gemaakt op emotioneel gebied)

                          

            Acupunctuur (je meridiaansysteem)

 

Al deze onderdelen hebben via zenuwbanen een verbinding met de hersenen. Zo kan men via specifieke spiertesten de kwaliteit van het in balans zijn meten.

Het lichaam blijkt een geniale computer te zijn, die nog veel meer informatie doorgeeft aan de spieren in geval van een stoornis.

Zo kan men bijvoorbeeld precies uittesten waarvoor men allergisch is of welk soort voedsel niet wordt verdragen, aan welke vitamine of welk mineraal men een tekort heeft, welke emotie een

rol speelt, op welk gebied in het leven iemand niet lekker gaat.
Deze lichaamstaal is veel subtieler en preciezer dan we zelf denken. De kunst is deze taal te verstaan en er iets mee te doen.

 

Zelf wat proberen?

 

In de kinesiologie wordt gewerkt met eenvoudig uit te oefenen spiertesten die oorspronkelijk

uit de fysiotherapie komen. In de kinesiologie worden deze testen niet op basis van kracht maar op basis van vitaliteit gebruikt.

Om het zelf te proberen kun je het volgende doen:

Laat een proefpersoon zijn arm gestrekt voor zich houden. Geef met je vlakke hand op de onderarm een druk die je gelijkmatig opbouwt. Is de persoon in balans dan zul je een stabiele tegendruk voelen in de spier.

Tenzij de functie van de spier door een lichamelijke oorzaak is verstoord, zal de spier sterk genoeg zijn om de druk die je uitoefent te weerstaan. We noemen hem dan 'sterk' en zijn

reactie een positieve reactie of we zeggen dat hij sterk dan wel positief reageert.

Aangenomen dat dit laatste het geval is, geef je proefpersoon dan wat witte kristalsuiker in de mond en herhaal de test. Bijna altijd zal de spier 'zwak' reageren: hij zal niet in staat zijn de druk van je rechterhand te weerstaan, hoewel je dezelfde druk uitoefent als bij de eerste test. We noemen dit ook wel een negatieve of zwakke reactie.

 

   Wat is er nu gebeurd?

 

Op de een of andere manier heeft de kristalsuiker de energievoorziening in het lichaam van de proefpersoon negatief beïnvloed, wat tot uiting kwam in het feit dat de geteste spier sterk aan kracht heeft ingeboet. Hetzelfde zou zich bij iedere andere spier van het lichaam van de proefpersoon hebben voorgedaan. Overigens noemen we elke spier die bij deze test wordt gebruikt een indicatorspier. Hij geeft immers een indicatie van de toestand van de energievoorziening in het lichaam van de proefpersoon.

 

Zo kun je ook testen door iemand zijn eigen naam te laten zeggen. Dit zal zich vertalen in een sterke test.  Noem je een andere naam dan vertaalt zich dat in een zwakke test.

 

       Apparaten als bevestiging

 

De zogenaamde kinesiometer, een apparaat waarmee spierkracht kan worden gemeten, heeft aangetoond, dat een 'sterke' spier een druk van ongeveer 20 kilo kan weerstaan. Een 'zwakke' spier een druk van nog geen 7,5 kilo. Dit betekent niet dat we, elke keer dat we een spier

testen een druk van twintig kilo moeten uitoefenen. We leren heel snel genuanceerd aan te

voelen of de spier al dan niet sterk genoeg is om het schoudergewicht te 'blokkeren'. We

letten daarbij vooral op de veerkracht van de spier. Wanneer die ontbreekt en de spier zwak blijkt te zijn, zal het verschil met de reactie van een sterke spier zowel jijzelf als je proefpersoon zonder meer duidelijk zijn.