De Phoenix                

Praktijk voor Natuurgeneeskunde en Gedragstherapie  op basis van Kinesiologie

Vaccinatie, ja of nee?

In Nederland wordt bijna elk kind meerdere malen ingeënt. Het is zo vanzelfsprekend, dat er bijna geen kritische vragen over de juistheid en onschadelijkheid van dit systeem worden gesteld.

Welke ouder zou willen dat zijn kind ernstig ziek wordt? En omdat vaccineren een goede en onschadelijke oplossing zou zijn voor het voorkómen van ernstige ziektes als kinkhoest, tetanus en polio, accepteren ouders graag zo'n simpele oplossing.

Toch groeien de twijfels over vaccineren. Jammer genoeg blijkt er een groot taboe te rusten op het stellen van kritische vragen over vaccinatie.

Dat dit systeem wel eens meer nadelen zou kunnen hebben dan tot nu toe werd aangenomen, is een vraag die men in de medische wereld liever niet hoort.

Langzamerhand komen er meer onderzoeken die wel eens op de nadelen van vaccineren zouden kunnen wijzen. Een mijlpaal hierin vormt het boek “A shot in the dark” waarin voornamelijk de nadelen van de kinkhoest-vaccinatie worden besproken. Officieel moeten in Nederland alle bijwerkingen van vaccinatie worden gemeld bij het RIVM, en verschijnt jaarlijks hierover een rapport.

In de praktijk worden veel reacties niet gemeld of niet serieus genomen.

 

Er zijn hiervoor een aantal redenen:

 

Ouders worden zeer summier voorgelicht over mogelijke bijwerkingen, reacties na vaccinatie worden daarom niet altijd in verband gebracht met de vaccinatie.

Het idee heerst, dat vaccinatie bijna nooit ernstige reacties geeft, ook hierdoor wordt er geen verband gelegd.

Medici willen liever geen verband leggen, elk negatief bericht zou immers het vaccinatiesysteem in gevaar brengen

Meldingen moeten door vele, vaak onwillige, filters voordat ze geregistreerd kunnen worden. Als één van deze filters niet meewerkt, komt de informatie dus niet bij het RIVM.

 

Het wordt hoog tijd een aantal fundamentele vragen over het systeem te stellen.

 

Is het inenten wel zo effectief als gesteld wordt? Dat wil zeggen: sterft een ziekte inderdaad uit door vaccineren?

Wat zijn de gevaren op lange termijn van vaccinatie en wegen deze op tegen de gevaren van de ziekte zelf?

Wat gebeurt er als er minder gevaccineerd zou worden? Dat er niet meteen vreselijke gevolgen aan vast zouden zitten, blijkt uit het feit dat in Duitsland slechts 14 % van alle kinderen tegen kinkhoest is ingeënt.

Zijn er andere, veiliger methoden om kinderen te beschermen tegen de complicaties van ziekten? De meerderheid van de kinderen reageert slechts met een beetje koorts en een gevoelige, rode zwelling op de plaats van vaccinatie. Een andere groep reageert met wisselende heftigheid.

 

“Een kleine minderheid”

Jawel, maar de Amerikaanse moeder van een baby die tengevolge van de vaccinatie overleed zei treffend:

“Mijn baby is misschien voor hen één van die statistische gevallen, maar het was MIJN kind!”

 

Dat er ook gevolgen op lange termijn zijn, is nog minder bekend en nog moeilijker te accepteren voor velen dan de directe gevolgen.

 

Als we kijken naar het ziekteverloop van bijvoorbeeld kinkhoest, bedraagt de incubatietijd al drie weken, terwijl het ziekteverloop van kinkhoest zelf zes weken kan zijn.

Willen de symptomen tot effect van vaccinatie kunnen worden gerekend, dan moeten ze binnen een tijdsbestek van 48 uur na vaccinatie optreden.

 

Lees ook:

 

Directe reacties als gevolg van vaccinatie: